Jézus Szívének Litániája

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!                               A hívek ismétlik!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, halgass minket!

Krisztus, halgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten,

Megváltó Fiúisten,

Szenlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Jézus Szíve, az örök Atya egyszülött Fiának Szíve,

Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szenlélektől alkotott Szíve,

Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,

Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,

Jézus Szíve, Isten szent temploma,

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,

Jézus Szíve, a szerete lángoló tűzhelye,

Jézus Szíve, a szeret és az igazság tárháza,

Jézus Szíve, jósággal és szerettel teljes Szív,

Jézus Szíve, minden erény mélysége,

Jézus Szíve,minden dicséretre legméltóbb Szív,

Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,

Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes

 kincsei megvannak,

Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,

Jézus Szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,

Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt,akik hozzád

folyamodnak,

Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,

Jézus Szíve, vétkeiénkért engesztelő áldozat,

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,

Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,

Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,

Jézus Szíve, haldoklók reménysége, 

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsűge,

 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Halgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!

 

P. Szelíd és alázatos szívű Jézus,

H. Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.

 

Könyörögjünk. Mindenható, örök Isten, tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dícséretre és elégtételre, amelyet a bűnösk nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, aki irgalmasságodért esdekelnek ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében. Aki él és uralkodik mindörrökön- örökké. Ámen

 

 

 

 

 

Oldalmenü
Szavazás
Ismered-e Fatima üzenetét?
Igen
Nem
Lehet
Diavetítő
Naptár